โรงเรียนภาษาอังกฤษ

โรงเรียน 876 แห่ง 14682 คอร์ส

โรงเรียนภาษาสเปน

โรงเรียน 327 แห่ง 3069 คอร์ส

โรงเรียนภาษาฝรั่งเศส

โรงเรียน 111 แห่ง 1217 คอร์ส

โรงเรียนภาษาจีนกลาง

โรงเรียน 51 แห่ง 317 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเยอรมัน

โรงเรียน 97 แห่ง 873 คอร์ส

โรงเรียนภาษาอาหรับ

โรงเรียน 32 แห่ง 330 คอร์ส

โรงเรียนภาษารัสเซีย

โรงเรียน 33 แห่ง 255 คอร์ส

โรงเรียนภาษาอิตาลี

โรงเรียน 76 แห่ง 804 คอร์ส

โรงเรียนภาษาโปรตุเกส

โรงเรียน 17 แห่ง 143 คอร์ส

โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียน 22 แห่ง 83 คอร์ส

โรงเรียนภาษาดัตช์

โรงเรียน 5 แห่ง 94 คอร์ส

โรงเรียนภาษาจีนกวางตุ้ง

โรงเรียน 3 แห่ง 21 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเกาหลี

โรงเรียน 3 แห่ง 20 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเช็ก

โรงเรียน 2 แห่ง 26 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเดนมาร์ก

โรงเรียน 1 แห่ง 18 คอร์ส

โรงเรียนภาษาฟินแลนด์

โรงเรียน 1 แห่ง 18 คอร์ส

โรงเรียนภาษากรีก

โรงเรียน 5 แห่ง 31 คอร์ส

โรงเรียนภาษาฮังการี

โรงเรียน 1 แห่ง 18 คอร์ส

โรงเรียนภาษาลัตเวีย

โรงเรียน 1 แห่ง 1 คอร์ส

โรงเรียนภาษานอร์เวย์

โรงเรียน 1 แห่ง 18 คอร์ส

โรงเรียนภาษาโปแลนด์

โรงเรียน 3 แห่ง 27 คอร์ส

โรงเรียนภาษาสวีดิช

โรงเรียน 1 แห่ง 22 คอร์ส

โรงเรียนภาษาตุรกี

โรงเรียน 7 แห่ง 48 คอร์ส

โรงเรียนภาษาอาร์มีเนีย

โรงเรียน 1 แห่ง 1 คอร์ส

โรงเรียนภาษาคาตาลัน

โรงเรียน 1 แห่ง 7 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเซลท์

โรงเรียน 4 แห่ง 64 คอร์ส

โรงเรียนภาษาฮิบรู

โรงเรียน 1 แห่ง 5 คอร์ส

โรงเรียนภาษามลายู

โรงเรียน 2 แห่ง 4 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเปอร์เซีย (ฟาร์ซี)

โรงเรียน 1 แห่ง 5 คอร์ส

โรงเรียนภาษาสวาฮิลี

โรงเรียน 2 แห่ง 5 คอร์ส

โรงเรียนภาษาไทย

โรงเรียน 1 แห่ง 3 คอร์ส

โรงเรียนภาษายูเครน

โรงเรียน 3 แห่ง 5 คอร์ส