จุดหมายยอดนิยม

Rotterdam

เรียนภาษาดัตช์

Rotterdam

โรงเรียน 2 แห่ง 27 คอร์ส ไป

Amsterdam

เรียนภาษาดัตช์

Amsterdam

โรงเรียน 2 แห่ง 24 คอร์ส ไป

Eindhoven

เรียนภาษาดัตช์

Eindhoven

โรงเรียน 1 แห่ง 22 คอร์ส ไป

ประเภทของคอร์สภาษาดัตช์

คอร์สภาษาดัตช์แบบไหนที่คุณกำลังมองหาอยู่

ทั่วไป

หลักสูตรภาษาดัตช์ทั่วไป

หลักสูตรภาษาดัตช์ทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดการฟังการอ่านและการเขียนทักษะภาษาดัตช์ โดยมากแล้วหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะต้องมีวีซ๋า และเป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป มีหลักสูตร 2 - 48 สัปดาห์ โดยทั่วไปจะเป็น 30 บทเรียนต่อสัปดาห์

เตรียมสอบ

หลักสูตรเตรียมความพร้อมการทดสอบภาษาดัตช์

หลักสูตรเตรียมสอบภาษาดัตช์ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความสามารถภาษาดัตช์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพหรือเข้ารับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

เพื่ออาชี

หลักสูตรภาษาดัตช์แบบมืออาชีพ

หลักสูตรภาษาดัตช์แบบมืออาชีพ สำหรับมืออาชีพที่ต้องการเรียนภาษาดัตช์เฉพาะด้าน เช่นธุรกิจ, การแพทย์, กฎหมาย, การบินและการโรงแรม

ชนิดพิเศษ

หลักสูตรภาษาดัตช์พิเศษ

หลักสูตรพิเศษภาษาดัตช์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาดัตช์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกีฬา, ศิลปะ, อาหาร, และอื่น ๆ