จุดหมายยอดนิยม

โตเกียว

เรียนภาษาญี่ปุ่น

โตเกียว

โรงเรียน 8 แห่ง 41 คอร์ส ไป

Fukuoka

เรียนภาษาญี่ปุ่น

Fukuoka

โรงเรียน 2 แห่ง 18 คอร์ส ไป

Kobe

เรียนภาษาญี่ปุ่น

Kobe

โรงเรียน 2 แห่ง 10 คอร์ส ไป

ประเภทของคอร์สภาษาญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นแบบไหนที่คุณกำลังมองหาอยู่

ทั่วไป

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดการฟังการอ่านและการเขียนทักษะภาษาญี่ปุ่น โดยมากแล้วหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะต้องมีวีซ๋า และเป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป มีหลักสูตร 2 - 48 สัปดาห์ โดยทั่วไปจะเป็น 30 บทเรียนต่อสัปดาห์

เด็กและวัยรุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ถึง 12 ปี และวัยรุ่นอายุ 13 ถึง 18 ปีที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นในช่วงซัมเมอร์ มีคอร์ส 4 - 8 สัปดาห์

เตรียมสอบ

หลักสูตรเตรียมความพร้อมการทดสอบภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรเตรียมสอบภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความสามารถภาษาญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพหรือเข้ารับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

เพื่ออาชี

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพ

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพ สำหรับมืออาชีพที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเฉพาะด้าน เช่นธุรกิจ, การแพทย์, กฎหมาย, การบินและการโรงแรม

ชนิดพิเศษ

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นพิเศษ

หลักสูตรพิเศษภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกีฬา, ศิลปะ, อาหาร, และอื่น ๆ