จุดหมายยอดนิยม

St. Petersburg

เรียนภาษารัสเซีย

St. Petersburg

โรงเรียน 10 แห่ง 139 คอร์ส ไป

Moscow

เรียนภาษารัสเซีย

Moscow

โรงเรียน 7 แห่ง 48 คอร์ส ไป

Kiev

เรียนภาษารัสเซีย

Kiev

โรงเรียน 3 แห่ง 27 คอร์ส ไป

ประเภทของคอร์สภาษารัสเซีย

คอร์สภาษารัสเซียแบบไหนที่คุณกำลังมองหาอยู่

ทั่วไป

หลักสูตรภาษารัสเซียทั่วไป

หลักสูตรภาษารัสเซียทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดการฟังการอ่านและการเขียนทักษะภาษารัสเซีย โดยมากแล้วหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะต้องมีวีซ๋า และเป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป มีหลักสูตร 2 - 48 สัปดาห์ โดยทั่วไปจะเป็น 30 บทเรียนต่อสัปดาห์

เตรียมสอบ

หลักสูตรเตรียมความพร้อมการทดสอบภาษารัสเซีย

หลักสูตรเตรียมสอบภาษารัสเซีย สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความสามารถภาษารัสเซีย เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพหรือเข้ารับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ธุรกิจ

คอร์สภาษารัสเซียธุรกิจ

หลักสูตรภาษารัสเซียเพื่อธุรกิจแบบตัวต่อตัว สำหรับนักธุรกิจและมืออาชีพที่ต้องการที่จะเรียนรู้ภาษารัสเซียได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ด้วยบทเรียนที่กำหนดเองและครูสอนภาษารัสเซียส่วนตัว

การฝึกอบรมครู

หลักสูตรการฝึกอบรมครูสอนภาษารัสเซีย

หลักสูตรการฝึกอบรมครูสอนภาษารัสเซีย สำหรับครูที่สนใจในการสอนภาษารัสเซียในต่างประเทศ มีความต้องการอย่างมากสำหรับครูสอนภาษารัสเซียที่มีคุณภาพทั่วโลก ด้วยโอกาสในการทำงานได้ทุกประเทศรอบโลก

เพื่ออาชี

หลักสูตรภาษารัสเซียแบบมืออาชีพ

หลักสูตรภาษารัสเซียแบบมืออาชีพ สำหรับมืออาชีพที่ต้องการเรียนภาษารัสเซียเฉพาะด้าน เช่นธุรกิจ, การแพทย์, กฎหมาย, การบินและการโรงแรม

ชนิดพิเศษ

หลักสูตรภาษารัสเซียพิเศษ

หลักสูตรพิเศษภาษารัสเซียสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษารัสเซียและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกีฬา, ศิลปะ, อาหาร, และอื่น ๆ