ผลการค้นหา


-
฿ - ฿
เรียงตาม : ที่เหมาะสมที่สุด

ข้อเสนอพิเศษ

1 free week for every 1 week purchased for all courses from 1-6 weeks Show details »

ความเห็นของผู้เรียน : Hi Chinese

Rotterdam, ประเทศเนเธอร์แลนด์

Hi Chinese
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: 16 - อายุ 70 ปี
เริ่มวันที่
฿ 17,258

ข้อเสนอพิเศษ

1 free week for every 1 week purchased for all courses from 1-6 weeks Show details »

ความเห็นของผู้เรียน : Hi Chinese

Rotterdam, ประเทศเนเธอร์แลนด์

Hi Chinese
ระยะเวลา: 4 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: 6 - อายุ 70 ปี
เริ่มวันที่
฿ 25,955
฿ 48,302

ข้อเสนอพิเศษ

1 free week for every 1 week purchased for all courses from 1-6 weeks Show details »

ความเห็นของผู้เรียน : Hi Chinese

Rotterdam, ประเทศเนเธอร์แลนด์

Hi Chinese
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 10
ช่วงอายุ: 16 - อายุ 70 ปี
เริ่มวันที่
฿ 9,480
ความเห็นของผู้เรียน : Una Paloma Blanca

Rotterdam, ประเทศเนเธอร์แลนด์

Una Paloma Blanca
ระยะเวลา: 1 - 12 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 1
ช่วงอายุ: 15 - อายุ 75 ปี
เริ่มวันที่
฿ 670
ความเห็นของผู้เรียน : Una Paloma Blanca

Rotterdam, ประเทศเนเธอร์แลนด์

Una Paloma Blanca
ระยะเวลา: 1 - 3 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 1
ช่วงอายุ: 15 - อายุ 75 ปี
เริ่มวันที่
฿ 1,131

ข้อเสนอพิเศษ

1 free week for every 1 week purchased for all courses from 1-6 weeks Show details »

ความเห็นของผู้เรียน : Hi Chinese

Rotterdam, ประเทศเนเธอร์แลนด์

Hi Chinese
ระยะเวลา: 1 - 4 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: 7 - อายุ 19 ปี
เริ่มวันที่
฿ 50,203

ข้อเสนอพิเศษ

1 free week for every 1 week purchased for all courses from 1-6 weeks Show details »

ความเห็นของผู้เรียน : Hi Chinese

Rotterdam, ประเทศเนเธอร์แลนด์

Hi Chinese
ระยะเวลา: 1 - 4 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: 7 - อายุ 19 ปี
เริ่มวันที่
฿ 27,299

ข้อเสนอพิเศษ

1 free week for every 1 week purchased for all courses from 1-6 weeks Show details »

ความเห็นของผู้เรียน : Hi Chinese

Rotterdam, ประเทศเนเธอร์แลนด์

Hi Chinese
ระยะเวลา: 1 - 15 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: 11 - อายุ 65 ปี
เริ่มวันที่
฿ 2,823

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน