Pouchkine Language center
Pouchkine Language center
7 Rue Ibn Zakour the Orange STREET BENGHAZI,, Rabat, Rabat-Sale 10000, Morocco

Arabic One to One

Pouchkine Language center

ประเภทของคอร์ส

ทั่วไป

ระยะเวลา

1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

20

ช่วงอายุ

อายุ 18 ปีและมากกว่า

ค่าเล่าเรียน

และขึ้น

ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก

และขึ้น

รับประกันราคาพิเศษ
เรียนรู้เพิ่มเติม »

มีคำถาม?
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ »
Pouchkine Language center
Arabic One to One

วันที่เริ่มเรียน

ระยะเวลา

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พักคอร์สยอดนิยมจาก Pouchkine Language center

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พัก

French Semi Intensif course

฿ 8,622

ราคาเริ่มต้น
฿ 22,307

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-48 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 20

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  10

ประเภทของคอร์ส

  General

French Intensif course

฿ 15,813

ราคาเริ่มต้น
฿ 29,498

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 30

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  15

ประเภทของคอร์ส

  General

French One to One

฿ 16,143

ราคาเริ่มต้น
฿ 29,828

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-2 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 20

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  15

ประเภทของคอร์ส

  General
แสดงราคา