Brighton Language College
Brighton Language College
7 Old Steine, Brighton,BN1 1EJ, United Kingdom

GE 32

Brighton Language College

ประเภทของคอร์ส

ทั่วไป

ระยะเวลา

1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

32

ช่วงอายุ

อายุ 16 ปีและมากกว่า

ค่าเล่าเรียน

และขึ้น

ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก

และขึ้น

รับประกันราคาพิเศษ
เรียนรู้เพิ่มเติม »

มีคำถาม?
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ »
Brighton Language College
GE 32

วันที่เริ่มเรียน

ระยะเวลา

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พักคอร์สยอดนิยมจาก Brighton Language College

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พัก

GE 20

฿ 10,335

ราคาเริ่มต้น
฿ 17,240

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 20

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  15

ประเภทของคอร์ส

  General

GE 26

฿ 11,606

ราคาเริ่มต้น
฿ 18,510

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 26

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  15

ประเภทของคอร์ส

  General

GE 20 / One to One 12

฿ 23,890

ราคาเริ่มต้น
฿ 30,794

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 30

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  15

ประเภทของคอร์ส

  General
แสดงราคา