EC English Language Schools: Malta
EC English Language Schools: Malta
M. Mangion Street, St Julian's,STJ 3180, Malta

General English (GE)

EC English Language Schools: Malta

ประเภทของคอร์ส

ทั่วไป

ระยะเวลา

1-23 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

20

ช่วงอายุ

อายุ 16 ปีและมากกว่า

ค่าเล่าเรียน

และขึ้น

ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก

และขึ้น

รับประกันราคาพิเศษ
เรียนรู้เพิ่มเติม »

มีคำถาม?
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ »
EC English Language Schools: Malta
General English (GE)

วันที่เริ่มเรียน

ระยะเวลา

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พักคอร์สยอดนิยมจาก EC English Language Schools: Malta

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พัก

Intensive English

฿ 13,530

ราคาเริ่มต้น
฿ 20,745

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-23 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 30

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  12

ประเภทของคอร์ส

  General

TOEFL Intensive Exam Preparation (minimum 4 weeks)

฿ 49,248

ราคาเริ่มต้น
฿ 74,864

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  4-23 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 30

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  12

ประเภทของคอร์ส

  Test preparation

IELTS Intensive Exam Preparation (minimum 4 weeks)

฿ 49,248

ราคาเริ่มต้น
฿ 74,864

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  4-23 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 30

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  12

ประเภทของคอร์ส

  Test preparation
แสดงราคา