ShuoHao Language Center
ShuoHao Language Center
No. 82, Section 2, Fuxing South Road, Da’an District, Taipei City,106, Taiwan (R.O.C)

Intensive Course (20 lessons / week)

ShuoHao Language Center

ประเภทของคอร์ส

ทั่วไป

ระยะเวลา

1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

20

ช่วงอายุ

อายุ 8 ปีและมากกว่า

ค่าเล่าเรียน

และขึ้น

ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก

และขึ้น

รับประกันราคาพิเศษ
เรียนรู้เพิ่มเติม »

มีคำถาม?
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ »
ShuoHao Language Center
Intensive Course (20 lessons / week)

วันที่เริ่มเรียน

ระยะเวลา

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พักคอร์สยอดนิยมจาก ShuoHao Language Center

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พัก

One-on-One Private Course (price per lesson)

฿ 869

ราคาเริ่มต้น
ไม่มี

ระยะเวลา

  1-200 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 1

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  1

ประเภทของคอร์ส

  General

Private Online Course (price per lesson)

฿ 869

ราคาเริ่มต้น
ไม่มี

ระยะเวลา

  1-200 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 1

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  1

ประเภทของคอร์ส

  General

Regular Class for Elementary Level - I

฿ 14,118

ราคาเริ่มต้น
ไม่มี

ระยะเวลา

  9 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 4

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  6

ประเภทของคอร์ส

  General
แสดงราคา