CA Institute
CA Institute
Maresova 12, Brno, Jihomoravsky Kraj,60200, Czech Republic

Intensive Czech 15 Private Lessons

CA Institute

ประเภทของคอร์ส

ทั่วไป

ระยะเวลา

1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

15

ช่วงอายุ

อายุ 3 ปีและมากกว่า

ค่าเล่าเรียน

และขึ้น

ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก

และขึ้น

รับประกันราคาพิเศษ
เรียนรู้เพิ่มเติม »

มีคำถาม?
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ »
CA Institute
Intensive Czech 15 Private Lessons

วันที่เริ่มเรียน

ระยะเวลา

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พักคอร์สยอดนิยมจาก CA Institute

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พัก

Preparation for the FCE

฿ 19,876

ราคาเริ่มต้น
฿ 105,476

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  10-18 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 1

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  10

ประเภทของคอร์ส

  Test preparation

Preparation for the CAE

฿ 19,876

ราคาเริ่มต้น
฿ 105,476

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  10-18 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 1

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  10

ประเภทของคอร์ส

  Test preparation

Preparation for the CPE

฿ 22,029

ราคาเริ่มต้น
฿ 107,628

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  10-18 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 1

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  10

ประเภทของคอร์ส

  Test preparation
แสดงราคา