SICILIA ITALIAN LANGUAGE SCHOOL
SICILIA ITALIAN LANGUAGE SCHOOL
Palermo ,via Goethe n.45, Palermo, Palermo, Palermo 90138, Italy

INTENSIVE ITALIAN

SICILIA ITALIAN LANGUAGE SCHOOL

ประเภทของคอร์ส

ทั่วไป

ระยะเวลา

1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

20

ช่วงอายุ

อายุ 6 ปีและมากกว่า

ค่าเล่าเรียน

และขึ้น

ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก

และขึ้น

รับประกันราคาพิเศษ
เรียนรู้เพิ่มเติม »

มีคำถาม?
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ »
SICILIA ITALIAN LANGUAGE SCHOOL
INTENSIVE ITALIAN

วันที่เริ่มเรียน

ระยะเวลา

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พักคอร์สยอดนิยมจาก SICILIA ITALIAN LANGUAGE SCHOOL

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พัก

Semi-intensive course

฿ 12,446

ราคาเริ่มต้น
฿ 23,810

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 20

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  6

ประเภทของคอร์ส

  General

Intensive course

฿ 14,719

ราคาเริ่มต้น
฿ 26,083

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 30

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  10

ประเภทของคอร์ส

  General

Individual - intensive course

฿ 11,364

ราคาเริ่มต้น
฿ 22,728

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 20

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  1

ประเภทของคอร์ส

  General
แสดงราคา