Will Languages School
Will Languages School
C/Sequia 5 , entresol 1a, Girona,17001, Spain

Intensive Spanish

Will Languages School

ประเภทของคอร์ส

ทั่วไป

ระยะเวลา

1-48 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

20

ช่วงอายุ

อายุ 18 ปีและมากกว่า

ค่าเล่าเรียน

และขึ้น

ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก

และขึ้น

รับประกันราคาพิเศษ
เรียนรู้เพิ่มเติม »

มีคำถาม?
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ »
Will Languages School
Intensive Spanish

วันที่เริ่มเรียน

ระยะเวลา

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พักคอร์สยอดนิยมจาก Will Languages School

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พัก

Semi-intensive

฿ 6,425

ราคาเริ่มต้น
฿ 14,438

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 10

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  10

ประเภทของคอร์ส

  General

Evening Group Course

฿ 6,713

ราคาเริ่มต้น
฿ 33,567

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  4 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 4

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  10

ประเภทของคอร์ส

  General
แสดงราคา