Centre For Tomorrow Hammamet
Centre For Tomorrow Hammamet
45, Faysal Ibn Abdelazizi street,, Hammamet, Nabul 8050, Tunisia

Private 1-on-1 course

Centre For Tomorrow Hammamet

ประเภทของคอร์ส

ทั่วไป

ระยะเวลา

1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

10

ช่วงอายุ

อายุ 12 ปีและมากกว่า

ค่าเล่าเรียน

และขึ้น

ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก

และขึ้น

รับประกันราคาพิเศษ
เรียนรู้เพิ่มเติม »

มีคำถาม?
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ »
Centre For Tomorrow Hammamet
Private 1-on-1 course

วันที่เริ่มเรียน

ระยะเวลา

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พักคอร์สยอดนิยมจาก Centre For Tomorrow Hammamet

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พัก

Modern standard Arabic course

฿ 3,609

ราคาเริ่มต้น
฿ 9,565

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 5

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  17

ประเภทของคอร์ส

  General

Arabic Course for Business

฿ 6,858

ราคาเริ่มต้น
฿ 12,813

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 5

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  17

ประเภทของคอร์ส

  Business

Tunisian dialect

฿ 3,609

ราคาเริ่มต้น
฿ 9,565

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 5

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  17

ประเภทของคอร์ส

  General
แสดงราคา