Centro Fiorenza - ih Florence
Centro Fiorenza - ih Florence
Via Aldo Moro 10, Elba, Tuscany 57033, Italy

Private lessons

Centro Fiorenza - ih Florence

ประเภทของคอร์ส

เพื่ออาชี

ระยะเวลา

1-12 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

10

ช่วงอายุ

อายุ 17 ปีและมากกว่า

ค่าเล่าเรียน

และขึ้น

ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก

และขึ้น

รับประกันราคาพิเศษ
เรียนรู้เพิ่มเติม »

มีคำถาม?
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ »
Centro Fiorenza - ih Florence
Private lessons

วันที่เริ่มเรียน

ระยะเวลา

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พักคอร์สยอดนิยมจาก Centro Fiorenza - ih Florence

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พัก

Basic Course

฿ 9,740

ราคาเริ่มต้น
฿ 18,579

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-20 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 20

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  8

ประเภทของคอร์ส

  General

Combined course

฿ 16,775

ราคาเริ่มต้น
฿ 25,614

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-16 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 25

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  8

ประเภทของคอร์ส

  General

Private Lessons

฿ 31,025

ราคาเริ่มต้น
฿ 39,864

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-12 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 20

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  1

ประเภทของคอร์ส

  Professional
แสดงราคา