Barcino School
Barcino School
Carrer Rector Street Triadó 69-71 local 2, 08014 Barcelona, Barcelona, Cataluña 08014, Spain

Spanish intensive course weekend

Barcino School

ประเภทของคอร์ส

ทั่วไป

ระยะเวลา

1-12 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

4

ช่วงอายุ

อายุ 16 ปีและมากกว่า

ค่าเล่าเรียน

และขึ้น

ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก

และขึ้น

รับประกันราคาพิเศษ
เรียนรู้เพิ่มเติม »

มีคำถาม?
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ »
Barcino School
Spanish intensive course weekend

วันที่เริ่มเรียน

ระยะเวลา

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พักคอร์สยอดนิยมจาก Barcino School

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พัก

Evening Spanish Course (3 hours/week)

฿ 4,006

ราคาเริ่มต้น
ไม่มี

ระยะเวลา

  4-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 3

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  8

ประเภทของคอร์ส

  General

Intensive Group Course (20 hours/week) OR Private Lessons (10 hours/week)

฿ 6,497

ราคาเริ่มต้น
ไม่มี

ระยะเวลา

  1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 20

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  8

ประเภทของคอร์ส

  General

DELE course in the morning (A1, A2)

฿ 12,091

ราคาเริ่มต้น
ไม่มี

ระยะเวลา

  2-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 4

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  8

ประเภทของคอร์ส

  Test preparation
แสดงราคา