1 โรงเรียนภาษาภาษาโครเอเชียดีที่สุดในดูโบรฟนิก 2019 จาก ฿ 8,074

ประเภทของคอร์สภาษาโครเอเชีย

คอร์สภาษาโครเอเชียแบบไหนที่คุณกำลังมองหาอยู่

ทั่วไป

หลักสูตรภาษาโครเอเชียทั่วไป

หลักสูตรภาษาโครเอเชียทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดการฟังการอ่านและการเขียนทักษะภาษาโครเอเชีย โดยมากแล้วหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะต้องมีวีซ๋า และเป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป มีหลักสูตร 2 - 48 สัปดาห์ โดยทั่วไปจะเป็น 30 บทเรียนต่อสัปดาห์