จุดหมายยอดนิยม

Limerick
เรียนภาษาเซลท์
Limerick

โรงเรียน 1 แห่ง 22 คอร์ส ไป

ดับบลิน
เรียนภาษาเซลท์
ดับบลิน

โรงเรียน 1 แห่ง 14 คอร์ส ไป

Cork
เรียนภาษาเซลท์
Cork

โรงเรียน 1 แห่ง 14 คอร์ส ไป

ประเภทของคอร์สภาษาเซลท์

คอร์สภาษาเซลท์แบบไหนที่คุณกำลังมองหาอยู่

ทั่วไป

หลักสูตรภาษาเซลท์ทั่วไป

หลักสูตรภาษาเซลท์ทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดการฟังการอ่านและการเขียนทักษะภาษาเซลท์ โดยมากแล้วหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะต้องมีวีซ๋า และเป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป มีหลักสูตร 2 - 48 สัปดาห์ โดยทั่วไปจะเป็น 30 บทเรียนต่อสัปดาห์

เพื่ออาชี

หลักสูตรภาษาเซลท์แบบมืออาชีพ

หลักสูตรภาษาเซลท์แบบมืออาชีพ สำหรับมืออาชีพที่ต้องการเรียนภาษาเซลท์เฉพาะด้าน เช่นธุรกิจ, การแพทย์, กฎหมาย, การบินและการโรงแรม

ชนิดพิเศษ

หลักสูตรภาษาเซลท์พิเศษ

หลักสูตรพิเศษภาษาเซลท์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาเซลท์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกีฬา, ศิลปะ, อาหาร, และอื่น ๆ