ผลการค้นหา


-
฿ - ฿
เรียงตาม : ที่เหมาะสมที่สุด
ความเห็นของผู้เรียน : Linguu

โคเบลนซ์, ประเทศเยอรมัน

Linguu
ระยะเวลา: 1 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 10
ช่วงอายุ: อายุ 22 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 24,379
ความเห็นของผู้เรียน : Sprachschulen Hommer

โคเบลนซ์, ประเทศเยอรมัน

Sprachschulen Hommer
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 40
ช่วงอายุ: อายุ 10 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 30,380
ความเห็นของผู้เรียน : ISL Germany / ISL Language  / ISL Sprachschule

โคเบลนซ์, ประเทศเยอรมัน

ISL Germany / ISL Language / ISL Sprachschule
ระยะเวลา: 30 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 270,047
ความเห็นของผู้เรียน : ISL Germany / ISL Language  / ISL Sprachschule

โคเบลนซ์, ประเทศเยอรมัน

ISL Germany / ISL Language / ISL Sprachschule
ระยะเวลา: 36 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 311,305
ความเห็นของผู้เรียน : ISL Germany / ISL Language  / ISL Sprachschule

โคเบลนซ์, ประเทศเยอรมัน

ISL Germany / ISL Language / ISL Sprachschule
ระยะเวลา: 66 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 477,459
ความเห็นของผู้เรียน : ISL Germany / ISL Language  / ISL Sprachschule

โคเบลนซ์, ประเทศเยอรมัน

ISL Germany / ISL Language / ISL Sprachschule
ระยะเวลา: 36 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 311,305
ความเห็นของผู้เรียน : Sprachschulen Hommer

โคเบลนซ์, ประเทศเยอรมัน

Sprachschulen Hommer
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 18 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 34,881
ความเห็นของผู้เรียน : Linguu

โคเบลนซ์, ประเทศเยอรมัน

Linguu
ระยะเวลา: 1 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 14
ช่วงอายุ: อายุ 20 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 16,878

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน