ผลการค้นหา


-
฿ - ฿
เรียงตาม : ที่เหมาะสมที่สุด
ที่เหมาะสมที่สุด: Accademia StudioItalia

กรุงโรม, อิตาลี

Accademia StudioItalia
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 10,145
ที่เหมาะสมที่สุด: Accademia StudioItalia

กรุงโรม, อิตาลี

Accademia StudioItalia
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 7,608
ที่เหมาะสมที่สุด: Koiné - Italian Language Centre

กรุงโรม, อิตาลี

Koiné - Italian Language Centre
ระยะเวลา: 1 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: 20 - อายุ 65 ปี
เริ่มวันที่
฿ 7,065
ที่เหมาะสมที่สุด: Torre Di Babele

กรุงโรม, อิตาลี

Torre Di Babele
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 11,050
ที่เหมาะสมที่สุด: Torre Di Babele

กรุงโรม, อิตาลี

Torre Di Babele
ระยะเวลา: 1 - 12 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 24,456

ข้อเสนอพิเศษ

฿ 1,630 discount for some courses from 4-4 weeks Show details »

ที่เหมาะสมที่สุด: Koiné - Italian Language Centre

กรุงโรม, อิตาลี

Koiné - Italian Language Centre
ระยะเวลา: 4 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: 18 - อายุ 65 ปี
เริ่มวันที่
฿ 21,150
฿ 21,195
ที่เหมาะสมที่สุด: Scuola Leonardo da Vinci

กรุงโรม, อิตาลี

Scuola Leonardo da Vinci
ระยะเวลา: 1 - 12 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 14,855
ที่เหมาะสมที่สุด: Scuola Leonardo da Vinci

กรุงโรม, อิตาลี

Scuola Leonardo da Vinci
ระยะเวลา: 1 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 10,145
ที่เหมาะสมที่สุด: Dilit International House: Rome

กรุงโรม, อิตาลี

Dilit International House: Rome
ระยะเวลา: 1 - 50 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 11,413
ที่เหมาะสมที่สุด: Dilit International House: Rome

กรุงโรม, อิตาลี

Dilit International House: Rome
ระยะเวลา: 1 - 12 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 10,145
ที่เหมาะสมที่สุด: Dilit International House: Rome

กรุงโรม, อิตาลี

Dilit International House: Rome
ระยะเวลา: 1 - 28 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 15,217
ที่เหมาะสมที่สุด: Dilit International House: Rome

กรุงโรม, อิตาลี

Dilit International House: Rome
ระยะเวลา: 2 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 50 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 38,405
ที่เหมาะสมที่สุด: Dilit International House: Rome

กรุงโรม, อิตาลี

Dilit International House: Rome
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 25,724
ที่เหมาะสมที่สุด: Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri

กรุงโรม, อิตาลี

Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri
ระยะเวลา: 1 - 24 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: 14 - อายุ 70 ปี
เริ่มวันที่
฿ 11,232
ที่เหมาะสมที่สุด: Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri

กรุงโรม, อิตาลี

Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri
ระยะเวลา: 1 - 24 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 29
ช่วงอายุ: 14 - อายุ 70 ปี
เริ่มวันที่
฿ 17,028

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน