ผลการค้นหา


-
฿ - ฿
เรียงตาม : ที่เหมาะสมที่สุด
ความเห็นของผู้เรียน : Accademia StudioItalia

กรุงโรม, อิตาลี

Accademia StudioItalia
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 10,066
ความเห็นของผู้เรียน : Accademia StudioItalia

กรุงโรม, อิตาลี

Accademia StudioItalia
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 7,549
ความเห็นของผู้เรียน : Koiné - Italian Language Centre

กรุงโรม, อิตาลี

Koiné - Italian Language Centre
ระยะเวลา: 1 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: 20 - อายุ 65 ปี
เริ่มวันที่
฿ 7,010
ความเห็นของผู้เรียน : Torre Di Babele

กรุงโรม, อิตาลี

Torre Di Babele
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 10,785
ความเห็นของผู้เรียน : Torre Di Babele

กรุงโรม, อิตาลี

Torre Di Babele
ระยะเวลา: 1 - 12 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 23,726

ข้อเสนอพิเศษ

฿ 1,618 discount for some courses from 4-4 weeks Show details »

ความเห็นของผู้เรียน : Koiné - Italian Language Centre

กรุงโรม, อิตาลี

Koiné - Italian Language Centre
ระยะเวลา: 4 - 20 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: 18 - อายุ 65 ปี
เริ่มวันที่
฿ 19,367
฿ 19,412
ความเห็นของผู้เรียน : Scuola Leonardo da Vinci

กรุงโรม, อิตาลี

Scuola Leonardo da Vinci
ระยะเวลา: 1 - 12 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 14,739
ความเห็นของผู้เรียน : Scuola Leonardo da Vinci

กรุงโรม, อิตาลี

Scuola Leonardo da Vinci
ระยะเวลา: 1 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 10,066
ความเห็นของผู้เรียน : Dilit International House: Rome

กรุงโรม, อิตาลี

Dilit International House: Rome
ระยะเวลา: 1 - 50 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 11,324
ความเห็นของผู้เรียน : Dilit International House: Rome

กรุงโรม, อิตาลี

Dilit International House: Rome
ระยะเวลา: 1 - 12 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 10,066
ความเห็นของผู้เรียน : Dilit International House: Rome

กรุงโรม, อิตาลี

Dilit International House: Rome
ระยะเวลา: 1 - 28 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 15,098
ความเห็นของผู้เรียน : Dilit International House: Rome

กรุงโรม, อิตาลี

Dilit International House: Rome
ระยะเวลา: 2 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 50 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 38,105
ความเห็นของผู้เรียน : Dilit International House: Rome

กรุงโรม, อิตาลี

Dilit International House: Rome
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 25,523
ความเห็นของผู้เรียน : Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri

กรุงโรม, อิตาลี

Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: 14 - อายุ 70 ปี
เริ่มวันที่
฿ 11,144
ความเห็นของผู้เรียน : Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri

กรุงโรม, อิตาลี

Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri
ระยะเวลา: 1 - 16 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 29
ช่วงอายุ: 14 - อายุ 70 ปี
เริ่มวันที่
฿ 16,896

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน