จุดหมายยอดนิยม

คอร์ส ภาษาโปรตุเกส ใน Lisbon กับ Language International
เรียนภาษาโปรตุเกส
Lisbon

โรงเรียน 6 แห่ง 68 คอร์ส ไป

คอร์ส ภาษาโปรตุเกส ใน Rio de Janeiro กับ Language International
เรียนภาษาโปรตุเกส
Rio de Janeiro

โรงเรียน 6 แห่ง 48 คอร์ส ไป

คอร์ส ภาษาโปรตุเกส ใน Porto กับ Language International
เรียนภาษาโปรตุเกส
Porto

โรงเรียน 2 แห่ง 16 คอร์ส ไป

ประเภทของคอร์สภาษาโปรตุเกส

คอร์สภาษาโปรตุเกสแบบไหนที่คุณกำลังมองหาอยู่

ทั่วไป

หลักสูตรภาษาโปรตุเกสทั่วไป

หลักสูตรภาษาโปรตุเกสทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดการฟังการอ่านและการเขียนทักษะภาษาโปรตุเกส โดยมากแล้วหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะต้องมีวีซ๋า และเป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป มีหลักสูตร 2 - 48 สัปดาห์ โดยทั่วไปจะเป็น 30 บทเรียนต่อสัปดาห์

เตรียมสอบ

หลักสูตรเตรียมความพร้อมการทดสอบภาษาโปรตุเกส

หลักสูตรเตรียมสอบภาษาโปรตุเกส สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความสามารถภาษาโปรตุเกส เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพหรือเข้ารับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ธุรกิจ

คอร์สภาษาโปรตุเกสธุรกิจ

หลักสูตรภาษาโปรตุเกสเพื่อธุรกิจแบบตัวต่อตัว สำหรับนักธุรกิจและมืออาชีพที่ต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาโปรตุเกสได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ด้วยบทเรียนที่กำหนดเองและครูสอนภาษาโปรตุเกสส่วนตัว

การฝึกอบรมครู

หลักสูตรการฝึกอบรมครูสอนภาษาโปรตุเกส

หลักสูตรการฝึกอบรมครูสอนภาษาโปรตุเกส สำหรับครูที่สนใจในการสอนภาษาโปรตุเกสในต่างประเทศ มีความต้องการอย่างมากสำหรับครูสอนภาษาโปรตุเกสที่มีคุณภาพทั่วโลก ด้วยโอกาสในการทำงานได้ทุกประเทศรอบโลก

เพื่ออาชี

หลักสูตรภาษาโปรตุเกสแบบมืออาชีพ

หลักสูตรภาษาโปรตุเกสแบบมืออาชีพ สำหรับมืออาชีพที่ต้องการเรียนภาษาโปรตุเกสเฉพาะด้าน เช่นธุรกิจ, การแพทย์, กฎหมาย, การบินและการโรงแรม

การศึกษาและการทำงาน

หลักสูตรภาษาโปรตุเกสสำหรับ work and study

โปรแกรม Work-study สำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาโปรตุเกสและได้รับประสบการณ์ในการทำงานระดับมืออาชีพในเวลาเดียวกัน

ชนิดพิเศษ

หลักสูตรภาษาโปรตุเกสพิเศษ

หลักสูตรพิเศษภาษาโปรตุเกสสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาโปรตุเกสและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกีฬา, ศิลปะ, อาหาร, และอื่น ๆ