Da du hui Campus
Da du hui Campus
Room 1505,the Metro Plaza,183 Tianhe North Rd, Guangzhou, Guangdong, China

Daily communication course

Da du hui Campus

ประเภทของคอร์ส

ทั่วไป

ระยะเวลา

4-10 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

6

ช่วงอายุ

อายุ 7 ปีและมากกว่า

ค่าเล่าเรียน

และขึ้น

ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก

และขึ้น

รับประกันราคาพิเศษ
เรียนรู้เพิ่มเติม »

มีคำถาม?
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ »
Da du hui Campus
Daily communication course

วันที่เริ่มเรียน

ระยะเวลา

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พักคอร์สยอดนิยมจาก Da du hui Campus

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พัก

iTutor-10 hours per week

฿ 13,287

ราคาเริ่มต้น
ไม่มี

ระยะเวลา

  1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 10

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  2

ประเภทของคอร์ส

  General

iTutor-20 hours per week

฿ 23,802

ราคาเริ่มต้น
ไม่มี

ระยะเวลา

  1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 20

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  2

ประเภทของคอร์ส

  General

iTutor-5hours per week

฿ 7,552

ราคาเริ่มต้น
ไม่มี

ระยะเวลา

  1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 5

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  2

ประเภทของคอร์ส

  General
แสดงราคา