Language Teaching Centre Cape Town
Language Teaching Centre Cape Town
705 Touchstone House, 7 Bree Street, Cape Town, Western Cape 8001, South Africa

General English (GE)

Language Teaching Centre Cape Town

ประเภทของคอร์ส

ทั่วไป

ระยะเวลา

1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

20

ช่วงอายุ

อายุ 10 ปีและมากกว่า

ค่าเล่าเรียน

และขึ้น

ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก

และขึ้น

รับประกันราคาพิเศษ
เรียนรู้เพิ่มเติม »

มีคำถาม?
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ »
Language Teaching Centre Cape Town
General English (GE)

วันที่เริ่มเรียน

ระยะเวลา

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พักคอร์สยอดนิยมจาก Language Teaching Centre Cape Town

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พัก

General English Intensive (GE-Int)

฿ 13,896

ราคาเริ่มต้น
฿ 23,281

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 30

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  8

ประเภทของคอร์ส

  General

General English + Business English (GE + Bus)

฿ 14,618

ราคาเริ่มต้น
฿ 24,003

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-4 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 30

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  8

ประเภทของคอร์ส

  Business

General English + 10 Private Lessons

฿ 16,423

ราคาเริ่มต้น
฿ 25,807

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-3 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 30

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  8

ประเภทของคอร์ส

  Specialty
แสดงราคา