Plateros Spanish School
Plateros Spanish School
Alonso 14 - A, Guanajuato, Guanajuato 36000, Mexico

Individual Lessons 10

Plateros Spanish School

ประเภทของคอร์ส

ทั่วไป

ระยะเวลา

1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

10

ช่วงอายุ

อายุ 16 ปีและมากกว่า

ค่าเล่าเรียน

และขึ้น

ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก

และขึ้น

รับประกันราคาพิเศษ
เรียนรู้เพิ่มเติม »

มีคำถาม?
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ »
Plateros Spanish School
Individual Lessons 10

วันที่เริ่มเรียน

ระยะเวลา

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พักคอร์สยอดนิยมจาก Plateros Spanish School

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พัก

Intensive 20 Group Course

฿ 5,207

ราคาเริ่มต้น
฿ 10,902

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 20

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  5

ประเภทของคอร์ส

  General

Intensive 25 Group Course

฿ 5,858

ราคาเริ่มต้น
฿ 11,553

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 25

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  5

ประเภทของคอร์ส

  General

Super Intensive 30 Group Course

฿ 6,834

ราคาเริ่มต้น
฿ 12,529

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 30

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  5

ประเภทของคอร์ส

  General
แสดงราคา