InClasse School of Italian
InClasse School of Italian
Inclasse è in: Via Enrico Tazzoli, 6 - 37121 Verona, Verona, Italy

INTENSIVE ESPRESSO COURSE

InClasse School of Italian

ประเภทของคอร์ส

ทั่วไป

ระยะเวลา

1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

10

ช่วงอายุ

อายุ 16 ปีและมากกว่า

ค่าเล่าเรียน

และขึ้น

ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก

และขึ้น

รับประกันราคาพิเศษ
เรียนรู้เพิ่มเติม »

มีคำถาม?
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ »
InClasse School of Italian
INTENSIVE ESPRESSO COURSE

วันที่เริ่มเรียน

ระยะเวลา

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พักคอร์สยอดนิยมจาก InClasse School of Italian

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พัก

INTENSIVE STANDARD COURSE

฿ 8,839

ราคาเริ่มต้น
฿ 15,332

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-52 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 20

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  8

ประเภทของคอร์ส

  General
แสดงราคา