The International School of English
The International School of English
26 Harcourt Street,, Dublin, Dublin Dublin 2, Ireland

Semi-Intensive General English

The International School of English

ประเภทของคอร์ส

ทั่วไป

ระยะเวลา

1-12 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

20

ช่วงอายุ

อายุ 18 ปีและมากกว่า

ค่าเล่าเรียน

และขึ้น

ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก

และขึ้น

รับประกันราคาพิเศษ
เรียนรู้เพิ่มเติม »

มีคำถาม?
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ »
The International School of English
Semi-Intensive General English

วันที่เริ่มเรียน

ระยะเวลา

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พักคอร์สยอดนิยมจาก The International School of English

ค่าเล่าเรียน

คอร์ส + ที่พัก

General English

฿ 7,941

ราคาเริ่มต้น
฿ 16,242

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-12 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 15

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  15

ประเภทของคอร์ส

  General

Intensive General English

฿ 11,550

ราคาเริ่มต้น
฿ 19,852

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  1-12 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 30

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  15

ประเภทของคอร์ส

  General

General English 25 weeks study + 8 weeks holidays - MORNING

฿ 128,856

ราคาเริ่มต้น
฿ 320,515

ราคาเริ่มต้น

ระยะเวลา

  25 สัปดาห์

บทเรียนต่อสัปดาห์

 15

จำนวนผู้เรียนต่อห้องสูงสุด

  15

ประเภทของคอร์ส

  General
แสดงราคา