ผลการค้นหา


-
฿ - ฿
หลักสูตรภาษาอิตาลีระดับสูงในฟลอเรนซ์ สำหรับนักเรียนที่สามารถพูดภาษาอิตาลีได้อย่างคล่องแคล่วและไม่มีข้อผิดพลาด หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่รู้คำศัพท์เยอะ รู้การภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงสำนวนภาษา และเข้าใจกฎไวยากรณ์ทั้งหมดโดยทั่วไปในภาษาอิตาลี เหมาะสำหรับนักเรียนที่สามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องคิด
เรียงตาม : ที่เหมาะสมที่สุด
Standard group Course

ฟลอเรนซ์, อิตาลี

Standard group Course

ABC School Firenze
ระยะเวลา: 1 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: 16 - อายุ 99 ปี
เริ่มวันที่
฿ 11,247
50+ group course (senior course)

ฟลอเรนซ์, อิตาลี

50+ group course (senior course)

ABC School Firenze
ระยะเวลา: 1 - 6 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: 50 - อายุ 99 ปี
เริ่มวันที่
฿ 19,578
Standard course

ฟลอเรนซ์, อิตาลี

Standard course

Europass Italian Language School
ระยะเวลา: 1 - 4 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 9,580
[C1]

ฟลอเรนซ์, อิตาลี

[C1] "TOP" Italian Language Course

Scuola Toscana
ระยะเวลา: 1 - 24 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: 15 - อายุ 99 ปี
เริ่มวันที่
฿ 10,497
[C2]

ฟลอเรนซ์, อิตาลี

[C2] "GOLD" Italian Language Course

Scuola Toscana
ระยะเวลา: 1 - 24 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: 15 - อายุ 99 ปี
เริ่มวันที่
฿ 9,164
[C3]

ฟลอเรนซ์, อิตาลี

[C3] "ITALIA" : Mixed Italian Course

Scuola Toscana
ระยะเวลา: 1 - 24 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 25
ช่วงอายุ: 15 - อายุ 98 ปี
เริ่มวันที่
฿ 14,871
[H1] Art history course

ฟลอเรนซ์, อิตาลี

[H1] Art history course

Scuola Toscana
ระยะเวลา: 1 - 24 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: 15 - อายุ 99 ปี
เริ่มวันที่
฿ 16,204
Standard course

ฟลอเรนซ์, อิตาลี

Standard course

Istituto Il David
ระยะเวลา: 1 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: 16 - อายุ 85 ปี
เริ่มวันที่
฿ 9,164
Intensive course

ฟลอเรนซ์, อิตาลี

Intensive course

Istituto Il David
ระยะเวลา: 1 - 24 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: 16 - อายุ 85 ปี
เริ่มวันที่
฿ 13,746
Italian Language and Culture 20 hrs/week

ฟลอเรนซ์, อิตาลี

Italian Language and Culture 20 hrs/week

Koinè Center - Italian Language School Florence
ระยะเวลา: 1 - 4 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 9,580
Intensive Italian Course

ฟลอเรนซ์, อิตาลี

Intensive Italian Course

Centro Fiorenza - International House Florence
ระยะเวลา: 1 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 17 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 11,247
Super Intensive Italian Course (24)

ฟลอเรนซ์, อิตาลี

Super Intensive Italian Course (24)

Centro Fiorenza - International House Florence
ระยะเวลา: 1 - 16 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 24
ช่วงอายุ: อายุ 17 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 13,121
Super Intensive Italian Course (30)

ฟลอเรนซ์, อิตาลี

Super Intensive Italian Course (30)

Centro Fiorenza - International House Florence
ระยะเวลา: 1 - 16 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 17 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 15,620
Intensive group Course

ฟลอเรนซ์, อิตาลี

Intensive group Course

ABC School Firenze
ระยะเวลา: 1 - 12 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: 16 - อายุ 99 ปี
เริ่มวันที่
฿ 15,829
Standard group Course plus 5

ฟลอเรนซ์, อิตาลี

Standard group Course plus 5

ABC School Firenze
ระยะเวลา: 1 - 12 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 25
ช่วงอายุ: 16 - อายุ 99 ปี
เริ่มวันที่
฿ 18,744

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน