ผลการค้นหา


-
฿ - ฿
หลักสูตรภาษาอิตาลีทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดการฟังการอ่านและการเขียนทักษะภาษาอิตาลี
เรียงตาม : ที่เหมาะสมที่สุด
ความเห็นของผู้เรียน : L'ITALIANO CON NOI

Verona, อิตาลี

L'ITALIANO CON NOI
ระยะเวลา: 1 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 17 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 9,740
ความเห็นของผู้เรียน : Centro Lingua Italiana Federico II

Catania, อิตาลี

Centro Lingua Italiana Federico II
ระยะเวลา: 1 - 10 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 18
ช่วงอายุ: 16 - อายุ 80 ปี
เริ่มวันที่
฿ 10,101
ความเห็นของผู้เรียน : SICILIA ITALIAN LANGUAGE SCHOOL

Palermo, อิตาลี

SICILIA ITALIAN LANGUAGE SCHOOL
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 6 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 14,718
ความเห็นของผู้เรียน : Rimini Academy

Rimini, อิตาลี

Rimini Academy
ระยะเวลา: 1 - 12 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 11,544
ความเห็นของผู้เรียน : InClasse School of Italian

Verona, อิตาลี

InClasse School of Italian
ระยะเวลา: 1 - 16 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 10
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 5,952
ความเห็นของผู้เรียน : I Love IT School

Orvieto, อิตาลี

I Love IT School
ระยะเวลา: 1 - 4 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 12,067
ความเห็นของผู้เรียน : SICILIA ITALIAN LANGUAGE SCHOOL

Palermo, อิตาลี

SICILIA ITALIAN LANGUAGE SCHOOL
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 6 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 12,446
ความเห็นของผู้เรียน : InClasse School of Italian

Verona, อิตาลี

InClasse School of Italian
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 9,019
ความเห็นของผู้เรียน : Centro Lingua Italiana Federico II

Catania, อิตาลี

Centro Lingua Italiana Federico II
ระยะเวลา: 1 - 20 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 18
ช่วงอายุ: 18 - อายุ 80 ปี
เริ่มวันที่
฿ 10,606
ความเห็นของผู้เรียน : Rimini Academy

Rimini, อิตาลี

Rimini Academy
ระยะเวลา: 1 - 4 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 10
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 7,936
ความเห็นของผู้เรียน : SICILIA ITALIAN LANGUAGE SCHOOL

Palermo, อิตาลี

SICILIA ITALIAN LANGUAGE SCHOOL
ระยะเวลา: 1 - 4 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 6 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 14,249
ความเห็นของผู้เรียน : Cultura Italiana Arezzo

Arezzo, อิตาลี

Cultura Italiana Arezzo
ระยะเวลา: 1 - 50 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: 16 - อายุ 80 ปี
เริ่มวันที่
฿ 8,658
ความเห็นของผู้เรียน : Dialogo Language Services

Turin, อิตาลี

Dialogo Language Services
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 8,297
ความเห็นของผู้เรียน : OrbitLingua

Orbetello, อิตาลี

OrbitLingua
ระยะเวลา: 1 - 12 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 25
ช่วงอายุ: อายุ 14 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 15,151
ความเห็นของผู้เรียน : Istituto Italia 150

Naples, อิตาลี

Istituto Italia 150
ระยะเวลา: 1 - 8 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: 16 - อายุ 70 ปี
เริ่มวันที่
฿ 7,576

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน