ผลการค้นหา


-
฿ - ฿
Winter ภาษาเกาหลี courses for children and teenagers are for children and teenagers who want to study ภาษาเกาหลี in the winter
เรียงตาม : ที่เหมาะสมที่สุด
Evening Korean Course

โซล, เกาหลีใต้

Evening Korean Course

Lexis Korea
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 8
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 9,585
Intensive Korea - Part Time

โซล, เกาหลีใต้

Intensive Korea - Part Time

Lexis Korea
ระยะเวลา: 1 - 72 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 12,461
Intensive Korea - Full Time

โซล, เกาหลีใต้

Intensive Korea - Full Time

Lexis Korea
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 25
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 15,017
Korean Language Regular Program

โซล, เกาหลีใต้

Korean Language Regular Program

Illuwa T&G Korean Language School
ระยะเวลา: 1 - 12 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 60
ช่วงอายุ: 12 - อายุ 65 ปี
เริ่มวันที่
฿ 13,575
2018 Summer Holidays in Korea

โซล, เกาหลีใต้

2018 Summer Holidays in Korea

Illuwa T&G Korean Language School
ระยะเวลา: 1 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 60
ช่วงอายุ: 12 - อายุ 65 ปี
เริ่มวันที่
฿ 58,824
Weekly Korean Course

โซล, เกาหลีใต้

Weekly Korean Course

Rolling Korea Language & Culture Academy
ระยะเวลา: 1 - 3 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: 16 - อายุ 80 ปี
เริ่มวันที่
฿ 12,780
Private Korean 10

Hong Kong, ฮ่องกง

Private Korean 10

Q Language
ระยะเวลา: 1 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 10
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 21,657
Korean Course

Hong Kong, ฮ่องกง

Korean Course

International Language Centre
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: 12 - อายุ 60 ปี
เริ่มวันที่
฿ 17,824
Private Korean 5

Hong Kong, ฮ่องกง

Private Korean 5

Q Language
ระยะเวลา: 1 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 5
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 11,296
Korean 201 (Jan. 28th, 2017)

Atlanta, สหรัฐอเมริกา

Korean 201 (Jan. 28th, 2017)

Atlanta Institute of Language
ระยะเวลา: 10 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 1
ช่วงอายุ: 3 - อายุ 75 ปี
เริ่มวันที่
฿ 13,888
Korean 101 (Jan. 14th, 2017)

Atlanta, สหรัฐอเมริกา

Korean 101 (Jan. 14th, 2017)

Atlanta Institute of Language
ระยะเวลา: 10 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 1
ช่วงอายุ: 12 - อายุ 75 ปี
เริ่มวันที่
฿ 13,888
Korean 101 (Jan. 13th, 2017)

Atlanta, สหรัฐอเมริกา

Korean 101 (Jan. 13th, 2017)

Atlanta Institute of Language
ระยะเวลา: 10 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 1
ช่วงอายุ: 12 - อายุ 75 ปี
เริ่มวันที่
฿ 13,888
Korean 101 (Jan. 12th, 2017)

Atlanta, สหรัฐอเมริกา

Korean 101 (Jan. 12th, 2017)

Atlanta Institute of Language
ระยะเวลา: 10 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 1
ช่วงอายุ: 12 - อายุ 75 ปี
เริ่มวันที่
฿ 13,888
Korean 101 (Jan. 9th, 2017)

Atlanta, สหรัฐอเมริกา

Korean 101 (Jan. 9th, 2017)

Atlanta Institute of Language
ระยะเวลา: 10 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 1
ช่วงอายุ: 12 - อายุ 75 ปี
เริ่มวันที่
฿ 13,888
Evening Korean Course

ปูซาน, เกาหลีใต้

Evening Korean Course

Lexis Korea
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 8
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 9,585

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน