จุดหมายยอดนิยม

คอร์ส ภาษาโครเอเชีย ใน กรุงเบอร์ลิน กับ Language International
เรียนภาษาโครเอเชีย
กรุงเบอร์ลิน

ไป

ประเภทของคอร์สภาษาโครเอเชีย

คอร์สภาษาโครเอเชียแบบไหนที่คุณกำลังมองหาอยู่

ทั่วไป

หลักสูตรภาษาโครเอเชียทั่วไป

หลักสูตรภาษาโครเอเชียทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดการฟังการอ่านและการเขียนทักษะภาษาโครเอเชีย โดยมากแล้วหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะต้องมีวีซ๋า และเป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป มีหลักสูตร 2 - 48 สัปดาห์ โดยทั่วไปจะเป็น 30 บทเรียนต่อสัปดาห์