1 โรงเรียนภาษาภาษาเดนมาร์กดีที่สุดในโคเปนเฮเกน 2019 จาก ฿ 52,476

ประเภทของคอร์สภาษาเดนมาร์ก

คอร์สภาษาเดนมาร์กแบบไหนที่คุณกำลังมองหาอยู่

ทั่วไป

หลักสูตรภาษาเดนมาร์กทั่วไป

หลักสูตรภาษาเดนมาร์กทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดการฟังการอ่านและการเขียนทักษะภาษาเดนมาร์ก โดยมากแล้วหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะต้องมีวีซ๋า และเป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป มีหลักสูตร 2 - 48 สัปดาห์ โดยทั่วไปจะเป็น 30 บทเรียนต่อสัปดาห์

เพื่ออาชี

หลักสูตรภาษาเดนมาร์กแบบมืออาชีพ

หลักสูตรภาษาเดนมาร์กแบบมืออาชีพ สำหรับมืออาชีพที่ต้องการเรียนภาษาเดนมาร์กเฉพาะด้าน เช่นธุรกิจ, การแพทย์, กฎหมาย, การบินและการโรงแรม

ชนิดพิเศษ

หลักสูตรภาษาเดนมาร์กพิเศษ

หลักสูตรพิเศษภาษาเดนมาร์กสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาเดนมาร์กและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกีฬา, ศิลปะ, อาหาร, และอื่น ๆ