จุดหมายยอดนิยม

คอร์ส ภาษาดัตช์ ใน Amsterdam กับ Language International
เรียนภาษาดัตช์
Amsterdam

โรงเรียน 3 แห่ง 26 คอร์ส ไป

คอร์ส ภาษาดัตช์ ใน Rotterdam กับ Language International
เรียนภาษาดัตช์
Rotterdam

โรงเรียน 2 แห่ง 23 คอร์ส ไป

คอร์ส ภาษาดัตช์ ใน Eindhoven กับ Language International
เรียนภาษาดัตช์
Eindhoven

โรงเรียน 1 แห่ง 22 คอร์ส ไป

ประเภทของคอร์สภาษาดัตช์

คอร์สภาษาดัตช์แบบไหนที่คุณกำลังมองหาอยู่

ทั่วไป

หลักสูตรภาษาดัตช์ทั่วไป

หลักสูตรภาษาดัตช์ทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดการฟังการอ่านและการเขียนทักษะภาษาดัตช์ โดยมากแล้วหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะต้องมีวีซ๋า และเป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป มีหลักสูตร 2 - 48 สัปดาห์ โดยทั่วไปจะเป็น 30 บทเรียนต่อสัปดาห์

เตรียมสอบ

หลักสูตรเตรียมความพร้อมการทดสอบภาษาดัตช์

หลักสูตรเตรียมสอบภาษาดัตช์ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความสามารถภาษาดัตช์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพหรือเข้ารับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ธุรกิจ

คอร์สภาษาดัตช์ธุรกิจ

หลักสูตรภาษาดัตช์เพื่อธุรกิจแบบตัวต่อตัว สำหรับนักธุรกิจและมืออาชีพที่ต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาดัตช์ได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ด้วยบทเรียนที่กำหนดเองและครูสอนภาษาดัตช์ส่วนตัว

เพื่ออาชี

หลักสูตรภาษาดัตช์แบบมืออาชีพ

หลักสูตรภาษาดัตช์แบบมืออาชีพ สำหรับมืออาชีพที่ต้องการเรียนภาษาดัตช์เฉพาะด้าน เช่นธุรกิจ, การแพทย์, กฎหมาย, การบินและการโรงแรม

ชนิดพิเศษ

หลักสูตรภาษาดัตช์พิเศษ

หลักสูตรพิเศษภาษาดัตช์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาดัตช์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกีฬา, ศิลปะ, อาหาร, และอื่น ๆ