ผลการค้นหา


-
฿ - ฿
เรียงตาม : ที่เหมาะสมที่สุด
ความเห็นของผู้เรียน : SLC Malaysia

Petaling Jaya, ประเทศมาเลเซีย

SLC Malaysia
ระยะเวลา: 4 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 5
ช่วงอายุ: 18 - อายุ 50 ปี
เริ่มวันที่
฿ 33,138

ข้อเสนอพิเศษ

Free gift for some courses from 1-52 weeks until 31 Dec 2019 Show details »

ความเห็นของผู้เรียน : Vision International Academy

Kuala Lumpur, ประเทศมาเลเซีย

Vision International Academy
ระยะเวลา: 4 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 19
ช่วงอายุ: อายุ 10 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 17,264

ข้อเสนอพิเศษ

Free gift for some courses from 1-52 weeks until 31 Dec 2019 Show details »

ความเห็นของผู้เรียน : Vision International Academy

Kuala Lumpur, ประเทศมาเลเซีย

Vision International Academy
ระยะเวลา: 4 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 19
ช่วงอายุ: อายุ 10 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 17,264
ความเห็นของผู้เรียน : Stratford International Language Centre

Kuala Lumpur, ประเทศมาเลเซีย

Stratford International Language Centre
ระยะเวลา: 4 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: 18 - อายุ 39 ปี
เริ่มวันที่
฿ 21,529
ความเห็นของผู้เรียน : Kings English

Kuala Lumpur, ประเทศมาเลเซีย

Kings English
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 23
ช่วงอายุ: 6 - อายุ 60 ปี
เริ่มวันที่
฿ 6,640
ความเห็นของผู้เรียน : Kings English

Kuala Lumpur, ประเทศมาเลเซีย

Kings English
ระยะเวลา: 2 - 12 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 8
ช่วงอายุ: 6 - อายุ 60 ปี
เริ่มวันที่
฿ 7,812
ความเห็นของผู้เรียน : Sheffield Education Group Australia

Kuala Lumpur, ประเทศมาเลเซีย

Sheffield Education Group Australia
ระยะเวลา: 4 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 10
ช่วงอายุ: 18 - อายุ 39 ปี
เริ่มวันที่
฿ 14,061
ความเห็นของผู้เรียน : Sheffield Education Group Australia

Kuala Lumpur, ประเทศมาเลเซีย

Sheffield Education Group Australia
ระยะเวลา: 4 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 5
ช่วงอายุ: 18 - อายุ 39 ปี
เริ่มวันที่
฿ 10,546
ความเห็นของผู้เรียน : Sheffield Education Group Australia

Kuala Lumpur, ประเทศมาเลเซีย

Sheffield Education Group Australia
ระยะเวลา: 4 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 10
ช่วงอายุ: 20 - อายุ 23 ปี
เริ่มวันที่
฿ 15,467
ความเห็นของผู้เรียน : Elec Education Group SDN.BHD

Kuala Lumpur, ประเทศมาเลเซีย

Elec Education Group SDN.BHD
ระยะเวลา: 4 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 5
ช่วงอายุ: อายุ 18 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 21,873
ความเห็นของผู้เรียน : Elec Education Group SDN.BHD

Kuala Lumpur, ประเทศมาเลเซีย

Elec Education Group SDN.BHD
ระยะเวลา: 4 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 5
ช่วงอายุ: อายุ 18 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 23,045
ความเห็นของผู้เรียน : Stratford International Language Centre

Kuala Lumpur, ประเทศมาเลเซีย

Stratford International Language Centre
ระยะเวลา: 4 - 8 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 8
ช่วงอายุ: 18 - อายุ 45 ปี
เริ่มวันที่
฿ 21,607
ความเห็นของผู้เรียน : Premier Language Centre

Kuala Lumpur, ประเทศมาเลเซีย

Premier Language Centre
ระยะเวลา: 4 - 24 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: 16 - อายุ 60 ปี
เริ่มวันที่
฿ 27,341
ความเห็นของผู้เรียน : YES English

Kuala Lumpur, ประเทศมาเลเซีย

YES English
ระยะเวลา: 1 - 12 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 9
ช่วงอายุ: 18 - อายุ 50 ปี
เริ่มวันที่
฿ 16,221
ความเห็นของผู้เรียน : Inter-Link Language Centre

กาจัง, ประเทศมาเลเซีย

Inter-Link Language Centre
ระยะเวลา: 12 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 25
ช่วงอายุ: อายุ 17 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 72,259

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน