ผลการค้นหา


-
฿ - ฿
เรียงตาม : ที่เหมาะสมที่สุด
ความเห็นของผู้เรียน : GEOS Language Centre: Singapore

สิงคโปร์, สิงคโปร์

GEOS Language Centre: Singapore
ระยะเวลา: 1 - 8 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 9,960
ความเห็นของผู้เรียน : GEOS Language Centre: Singapore

สิงคโปร์, สิงคโปร์

GEOS Language Centre: Singapore
ระยะเวลา: 4 - 8 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 6
ช่วงอายุ: อายุ 20 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 24,111
ความเห็นของผู้เรียน : GEOS Language Centre: Singapore

สิงคโปร์, สิงคโปร์

GEOS Language Centre: Singapore
ระยะเวลา: 1 - 3 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: 7 - อายุ 15 ปี
เริ่มวันที่
฿ 9,960
ความเห็นของผู้เรียน : GEOS Language Centre: Singapore

สิงคโปร์, สิงคโปร์

GEOS Language Centre: Singapore
ระยะเวลา: 3 - 10 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 2
ช่วงอายุ: อายุ 20 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 40,910
ความเห็นของผู้เรียน : GEOS Language Centre: Singapore

สิงคโปร์, สิงคโปร์

GEOS Language Centre: Singapore
ระยะเวลา: 4 - 8 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 2
ช่วงอายุ: 25 - อายุ 65 ปี
เริ่มวันที่
฿ 24,111
ความเห็นของผู้เรียน : GEOS Language Centre: Singapore

สิงคโปร์, สิงคโปร์

GEOS Language Centre: Singapore
ระยะเวลา: 1 - 4 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: 7 - อายุ 15 ปี
เริ่มวันที่
฿ 9,960

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน