ผลการค้นหา


-
฿ - ฿
เรียงตาม : ที่เหมาะสมที่สุด
ความเห็นของผู้เรียน : STEP Beyond Borders

Jaipur, ประเทศอินเดีย

STEP Beyond Borders
ระยะเวลา: 1 - 20 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 12
ช่วงอายุ: อายุ 7 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 8,111
ความเห็นของผู้เรียน : Hindi Hour Language School

Jaipur, ประเทศอินเดีย

Hindi Hour Language School
ระยะเวลา: 2 - 6 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 14
ช่วงอายุ: 18 - อายุ 60 ปี
เริ่มวันที่
฿ 7,238
ความเห็นของผู้เรียน : Future Focus Institute of Training & Development

กัว, ประเทศอินเดีย

Future Focus Institute of Training & Development
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 5
ช่วงอายุ: อายุ 18 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 6,044
ความเห็นของผู้เรียน : Rosemounts Institute of Languages

Palwal, ประเทศอินเดีย

Rosemounts Institute of Languages
ระยะเวลา: 4 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: 12 - อายุ 60 ปี
เริ่มวันที่
฿ 31,145
ความเห็นของผู้เรียน : ILSC - New Delhi

New Delhi, ประเทศอินเดีย

ILSC - New Delhi
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 17
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 5,840
ความเห็นของผู้เรียน : ILSC - New Delhi

New Delhi, ประเทศอินเดีย

ILSC - New Delhi
ระยะเวลา: 8 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 8
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 8,111
ความเห็นของผู้เรียน : Indian lingua Hindi language School

Jaipur, ประเทศอินเดีย

Indian lingua Hindi language School
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 21
ช่วงอายุ: 18 - อายุ 80 ปี
เริ่มวันที่
฿ 8,369
ความเห็นของผู้เรียน : Indian lingua Hindi language School

Jaipur, ประเทศอินเดีย

Indian lingua Hindi language School
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 51
ช่วงอายุ: 18 - อายุ 80 ปี
เริ่มวันที่
฿ 8,369

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน