โรงเรียนภาษาอิตาลี!in Dallas

โรงเรียนภาษาอิตาลี!in Dallasที่มีการรีวิวล่าสุด

Excel English Institute

ทั้งที่ดี สามารถเท่านั้นให้ความสำคัญในการสนทนา more

ECI English Language Program

สิ่งเดียวที่ไม่สะดวกสำหรับผมคือ ตำแหน่ง มันอยู่ไกลจากป้ายรถประจำทาง และจะต้องเดินประมาณ 20-25 นาทีจากป้ายรถบัสไปโรงเรียน นี่คือเรื่องใหญ่ของฉันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนฝนหิมะวันหรือวันเรื่องเล็ก ๆ... more