โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น!in Fukuoka

โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น!in Fukuokaที่มีการรีวิวล่าสุด


ประเภทของคอร์สภาษาญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นแบบไหนที่คุณกำลังมองหาอยู่

ทั่วไป

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดการฟังการอ่านและการเขียนทักษะภาษาญี่ปุ่น โดยมากแล้วหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะต้องมีวีซ๋า และเป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป มีหลักสูตร 2 - 48 สัปดาห์ โดยทั่วไปจะเป็น 30 บทเรียนต่อสัปดาห์

เตรียมสอบ

หลักสูตรเตรียมความพร้อมการทดสอบภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรเตรียมสอบภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความสามารถภาษาญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพหรือเข้ารับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ชนิดพิเศษ

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นพิเศษ

หลักสูตรพิเศษภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกีฬา, ศิลปะ, อาหาร, และอื่น ๆ