โรงเรียนภาษาเกาหลี!in Hong Kong

โรงเรียนภาษาเกาหลี!in Hong Kongที่มีการรีวิวล่าสุด


ประเภทของคอร์สภาษาเกาหลี

คอร์สภาษาเกาหลีแบบไหนที่คุณกำลังมองหาอยู่

ทั่วไป

หลักสูตรภาษาเกาหลีทั่วไป

หลักสูตรภาษาเกาหลีทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดการฟังการอ่านและการเขียนทักษะภาษาเกาหลี โดยมากแล้วหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะต้องมีวีซ๋า และเป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป มีหลักสูตร 2 - 48 สัปดาห์ โดยทั่วไปจะเป็น 30 บทเรียนต่อสัปดาห์

เตรียมสอบ

หลักสูตรเตรียมความพร้อมการทดสอบภาษาเกาหลี

หลักสูตรเตรียมสอบภาษาเกาหลี สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพหรือเข้ารับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ธุรกิจ

คอร์สภาษาเกาหลีธุรกิจ

หลักสูตรภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจแบบตัวต่อตัว สำหรับนักธุรกิจและมืออาชีพที่ต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ด้วยบทเรียนที่กำหนดเองและครูสอนภาษาเกาหลีส่วนตัว

เพื่ออาชี

หลักสูตรภาษาเกาหลีแบบมืออาชีพ

หลักสูตรภาษาเกาหลีแบบมืออาชีพ สำหรับมืออาชีพที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีเฉพาะด้าน เช่นธุรกิจ, การแพทย์, กฎหมาย, การบินและการโรงแรม

การศึกษาและการทำงาน

หลักสูตรภาษาเกาหลีสำหรับ work and study

โปรแกรม Work-study สำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาเกาหลีและได้รับประสบการณ์ในการทำงานระดับมืออาชีพในเวลาเดียวกัน