จุดหมายยอดนิยม

คอร์ส ภาษาโปแลนด์ ใน วอร์ซอ กับ Language International
เรียนภาษาโปแลนด์
วอร์ซอ

โรงเรียน 1 แห่ง 18 คอร์ส ไป

คอร์ส ภาษาโปแลนด์ ใน Krakov กับ Language International
เรียนภาษาโปแลนด์
Krakov

โรงเรียน 1 แห่ง 11 คอร์ส ไป

คอร์ส ภาษาโปแลนด์ ใน Sopot กับ Language International
เรียนภาษาโปแลนด์
Sopot

โรงเรียน 1 แห่ง 7 คอร์ส ไป

ประเภทของคอร์สภาษาโปแลนด์

คอร์สภาษาโปแลนด์แบบไหนที่คุณกำลังมองหาอยู่

ทั่วไป

หลักสูตรภาษาโปแลนด์ทั่วไป

หลักสูตรภาษาโปแลนด์ทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดการฟังการอ่านและการเขียนทักษะภาษาโปแลนด์ โดยมากแล้วหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะต้องมีวีซ๋า และเป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป มีหลักสูตร 2 - 48 สัปดาห์ โดยทั่วไปจะเป็น 30 บทเรียนต่อสัปดาห์

ธุรกิจ

คอร์สภาษาโปแลนด์ธุรกิจ

หลักสูตรภาษาโปแลนด์เพื่อธุรกิจแบบตัวต่อตัว สำหรับนักธุรกิจและมืออาชีพที่ต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาโปแลนด์ได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ด้วยบทเรียนที่กำหนดเองและครูสอนภาษาโปแลนด์ส่วนตัว

เพื่ออาชี

หลักสูตรภาษาโปแลนด์แบบมืออาชีพ

หลักสูตรภาษาโปแลนด์แบบมืออาชีพ สำหรับมืออาชีพที่ต้องการเรียนภาษาโปแลนด์เฉพาะด้าน เช่นธุรกิจ, การแพทย์, กฎหมาย, การบินและการโรงแรม

ชนิดพิเศษ

หลักสูตรภาษาโปแลนด์พิเศษ

หลักสูตรพิเศษภาษาโปแลนด์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาโปแลนด์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกีฬา, ศิลปะ, อาหาร, และอื่น ๆ