ผลการค้นหา


-
฿ - ฿
เรียงตาม : ที่เหมาะสมที่สุด
ความเห็นของผู้เรียน : CREF Moscow

Moscow, ประเทศรัสเซีย

CREF Moscow
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 10
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 11,482

ข้อเสนอพิเศษ

50% discount for some accommodations from 1-52 weeks until 31 Jan 2020 Show details »

ความเห็นของผู้เรียน : Derzhavin Institute

St. Petersburg, ประเทศรัสเซีย

Derzhavin Institute
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 24
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 12,631

ข้อเสนอพิเศษ

50% discount for some accommodations from 1-52 weeks until 31 Jan 2020 Show details »

ความเห็นของผู้เรียน : Derzhavin Institute

St. Petersburg, ประเทศรัสเซีย

Derzhavin Institute
ระยะเวลา: 1 - 8 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 18 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 10,765

ข้อเสนอพิเศษ

50% discount for some accommodations from 1-52 weeks until 31 Jan 2020 Show details »

ความเห็นของผู้เรียน : Derzhavin Institute

St. Petersburg, ประเทศรัสเซีย

Derzhavin Institute
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 19,377

ข้อเสนอพิเศษ

50% discount for some accommodations from 1-52 weeks until 31 Jan 2020 Show details »

ความเห็นของผู้เรียน : Derzhavin Institute

St. Petersburg, ประเทศรัสเซีย

Derzhavin Institute
ระยะเวลา: 9 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 59,744
ความเห็นของผู้เรียน : EDUCA Russian Language School

St. Petersburg, ประเทศรัสเซีย

EDUCA Russian Language School
ระยะเวลา: 1 - 12 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 16,327
ความเห็นของผู้เรียน : EDUCA Russian Language School

St. Petersburg, ประเทศรัสเซีย

EDUCA Russian Language School
ระยะเวลา: 1 - 36 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 11,662
ความเห็นของผู้เรียน : YCODE

Sochi, ประเทศรัสเซีย

YCODE
ระยะเวลา: 1 - 12 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: 3 - อายุ 99 ปี
เริ่มวันที่
฿ 6,638
ความเห็นของผู้เรียน : ProBa Language Centre

St. Petersburg, ประเทศรัสเซีย

ProBa Language Centre
ระยะเวลา: 2 - 20 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 16,147
ความเห็นของผู้เรียน : PRIVET! Russian Language School

Kaliningrad, ประเทศรัสเซีย

PRIVET! Russian Language School
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 19,018
ความเห็นของผู้เรียน : PRIVET! Russian Language School

Kaliningrad, ประเทศรัสเซีย

PRIVET! Russian Language School
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 10
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 8,253
ความเห็นของผู้เรียน : PRIVET! Russian Language School

Kaliningrad, ประเทศรัสเซีย

PRIVET! Russian Language School
ระยะเวลา: 1 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 11,482
ความเห็นของผู้เรียน : CREF Moscow

Moscow, ประเทศรัสเซีย

CREF Moscow
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 18,659
ความเห็นของผู้เรียน : CREF Moscow

Moscow, ประเทศรัสเซีย

CREF Moscow
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 25,835
ความเห็นของผู้เรียน : CREF Moscow

Moscow, ประเทศรัสเซีย

CREF Moscow
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 40
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 31,218

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน