ผลการค้นหา


-
฿ - ฿
เรียงตาม : ที่เหมาะสมที่สุด
ความเห็นของผู้เรียน : International House Palma

Palma de Mallorca, ประเทศสเปน

International House Palma
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 8,457
ความเห็นของผู้เรียน : International House Palma

Palma de Mallorca, ประเทศสเปน

International House Palma
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 10
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 17,633
ความเห็นของผู้เรียน : International House Palma

Palma de Mallorca, ประเทศสเปน

International House Palma
ระยะเวลา: 2 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: อายุ 50 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 17,633
ความเห็นของผู้เรียน : Die Akademie

Palma de Mallorca, ประเทศสเปน

Die Akademie
ระยะเวลา: 1 - 12 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: 12 - อายุ 85 ปี
เริ่มวันที่
฿ 10,256
ความเห็นของผู้เรียน : Die Akademie

Palma de Mallorca, ประเทศสเปน

Die Akademie
ระยะเวลา: 1 - 12 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: 12 - อายุ 85 ปี
เริ่มวันที่
฿ 7,125
ความเห็นของผู้เรียน : Die Akademie

Palma de Mallorca, ประเทศสเปน

Die Akademie
ระยะเวลา: 1 - 12 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 10
ช่วงอายุ: 12 - อายุ 85 ปี
เริ่มวันที่
฿ 5,038
ความเห็นของผู้เรียน : SOL QUIJANO - (Cum Laude Group)

Palma de Mallorca, ประเทศสเปน

SOL QUIJANO - (Cum Laude Group)
ระยะเวลา: 2 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: 16 - อายุ 49 ปี
เริ่มวันที่
฿ 32,207
ความเห็นของผู้เรียน : SOL QUIJANO - (Cum Laude Group)

Palma de Mallorca, ประเทศสเปน

SOL QUIJANO - (Cum Laude Group)
ระยะเวลา: 2 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: 16 - อายุ 49 ปี
เริ่มวันที่
฿ 32,207
ความเห็นของผู้เรียน : International House Palma

Palma de Mallorca, ประเทศสเปน

International House Palma
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 5
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 8,816
ความเห็นของผู้เรียน : SOL QUIJANO - (Cum Laude Group)

Palma de Mallorca, ประเทศสเปน

SOL QUIJANO - (Cum Laude Group)
ระยะเวลา: 1 - 20 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 10
ช่วงอายุ: 16 - อายุ 90 ปี
เริ่มวันที่
฿ 10,796
ความเห็นของผู้เรียน : SOL QUIJANO - (Cum Laude Group)

Palma de Mallorca, ประเทศสเปน

SOL QUIJANO - (Cum Laude Group)
ระยะเวลา: 1 - 20 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 10
ช่วงอายุ: 16 - อายุ 90 ปี
เริ่มวันที่
฿ 8,637
ความเห็นของผู้เรียน : SOL QUIJANO - (Cum Laude Group)

Palma de Mallorca, ประเทศสเปน

SOL QUIJANO - (Cum Laude Group)
ระยะเวลา: 1 - 20 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: 16 - อายุ 90 ปี
เริ่มวันที่
฿ 6,837
ความเห็นของผู้เรียน : SOL QUIJANO - (Cum Laude Group)

Palma de Mallorca, ประเทศสเปน

SOL QUIJANO - (Cum Laude Group)
ระยะเวลา: 1 - 20 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: 16 - อายุ 90 ปี
เริ่มวันที่
฿ 6,837
ความเห็นของผู้เรียน : ELE USAL. Escuelas de Español de la Universidad de Salamanca

Palma de Mallorca, ประเทศสเปน

ELE USAL. Escuelas de Español de la Universidad de Salamanca
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 15 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 8,457
ความเห็นของผู้เรียน : ELE USAL. Escuelas de Español de la Universidad de Salamanca

Palma de Mallorca, ประเทศสเปน

ELE USAL. Escuelas de Español de la Universidad de Salamanca
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 10
ช่วงอายุ: อายุ 12 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 4,678

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน