ผลการค้นหา


-
฿ - ฿
เรียงตาม : ที่เหมาะสมที่สุด
ความเห็นของผู้เรียน : Kiswahili na Utamaduni (KIU) Ltd

Dar es Salaam, ประเทศแทนซาเนีย

Kiswahili na Utamaduni (KIU) Ltd
ระยะเวลา: 1 - 6 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 12 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 8,597
ความเห็นของผู้เรียน : Kiswahili na Utamaduni (KIU) Ltd

Zanzibar City, ประเทศแทนซาเนีย

Kiswahili na Utamaduni (KIU) Ltd
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 5
ช่วงอายุ: อายุ 12 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 9,084
ความเห็นของผู้เรียน : Kiswahili na Utamaduni (KIU) Ltd

Zanzibar City, ประเทศแทนซาเนีย

Kiswahili na Utamaduni (KIU) Ltd
ระยะเวลา: 1 - 8 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 9,084
ความเห็นของผู้เรียน : Kulaya Language School

Dar es Salaam, ประเทศแทนซาเนีย

Kulaya Language School
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 5
ช่วงอายุ: 10 - อายุ 80 ปี
เริ่มวันที่
฿ 2,758
ความเห็นของผู้เรียน : Kiswahili na Utamaduni (KIU) Ltd

Dar es Salaam, ประเทศแทนซาเนีย

Kiswahili na Utamaduni (KIU) Ltd
ระยะเวลา: 8 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 5
ช่วงอายุ: อายุ 12 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 19,790
ความเห็นของผู้เรียน : Kiswahili na Utamaduni (KIU) Ltd

Dar es Salaam, ประเทศแทนซาเนีย

Kiswahili na Utamaduni (KIU) Ltd
ระยะเวลา: 6 - 34 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 4
ช่วงอายุ: อายุ 12 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 13,950

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน