จุดหมายยอดนิยม

คอร์ส ภาษาตุรกี ใน Istanbul กับ Language International
เรียนภาษาตุรกี
Istanbul

โรงเรียน 4 แห่ง 35 คอร์ส ไป

คอร์ส ภาษาตุรกี ใน Izmir กับ Language International
เรียนภาษาตุรกี
Izmir

โรงเรียน 3 แห่ง 13 คอร์ส ไป

คอร์ส ภาษาตุรกี ใน Antalya กับ Language International
เรียนภาษาตุรกี
Antalya

โรงเรียน 2 แห่ง 9 คอร์ส ไป

ประเภทของคอร์สภาษาตุรกี

คอร์สภาษาตุรกีแบบไหนที่คุณกำลังมองหาอยู่

ทั่วไป

หลักสูตรภาษาตุรกีทั่วไป

หลักสูตรภาษาตุรกีทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดการฟังการอ่านและการเขียนทักษะภาษาตุรกี โดยมากแล้วหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะต้องมีวีซ๋า และเป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป มีหลักสูตร 2 - 48 สัปดาห์ โดยทั่วไปจะเป็น 30 บทเรียนต่อสัปดาห์

เตรียมสอบ

หลักสูตรเตรียมความพร้อมการทดสอบภาษาตุรกี

หลักสูตรเตรียมสอบภาษาตุรกี สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความสามารถภาษาตุรกี เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพหรือเข้ารับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ธุรกิจ

คอร์สภาษาตุรกีธุรกิจ

หลักสูตรภาษาตุรกีเพื่อธุรกิจแบบตัวต่อตัว สำหรับนักธุรกิจและมืออาชีพที่ต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาตุรกีได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ด้วยบทเรียนที่กำหนดเองและครูสอนภาษาตุรกีส่วนตัว

เพื่ออาชี

หลักสูตรภาษาตุรกีแบบมืออาชีพ

หลักสูตรภาษาตุรกีแบบมืออาชีพ สำหรับมืออาชีพที่ต้องการเรียนภาษาตุรกีเฉพาะด้าน เช่นธุรกิจ, การแพทย์, กฎหมาย, การบินและการโรงแรม

ชนิดพิเศษ

หลักสูตรภาษาตุรกีพิเศษ

หลักสูตรพิเศษภาษาตุรกีสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาตุรกีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกีฬา, ศิลปะ, อาหาร, และอื่น ๆ