ผลการค้นหา


-
฿ - ฿
เรียงตาม : ที่เหมาะสมที่สุด
ที่เหมาะสมที่สุด: Tours Langues

ทัวร์, ประเทศฝรั่งเศส

23 กม.

Tours Langues
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 12,681
ที่เหมาะสมที่สุด: Tours Langues

ทัวร์, ประเทศฝรั่งเศส

23 กม.

Tours Langues
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 10,326
ที่เหมาะสมที่สุด: Tours Langues

ทัวร์, ประเทศฝรั่งเศส

23 กม.

Tours Langues
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 10
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 7,971
ที่เหมาะสมที่สุด: Tours Langues

ทัวร์, ประเทศฝรั่งเศส

23 กม.

Tours Langues
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 4
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 9,420
ที่เหมาะสมที่สุด: Tours Langues

ทัวร์, ประเทศฝรั่งเศส

23 กม.

Tours Langues
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 8
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 15,942
ที่เหมาะสมที่สุด: Institut de Touraine

ทัวร์, ประเทศฝรั่งเศส

23 กม.

Institut de Touraine
ระยะเวลา: 2 - 24 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 21
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 24,275
ที่เหมาะสมที่สุด: Institut de Touraine

ทัวร์, ประเทศฝรั่งเศส

23 กม.

Institut de Touraine
ระยะเวลา: 2 - 24 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 18,115
ที่เหมาะสมที่สุด: Tours Langues

ทัวร์, ประเทศฝรั่งเศส

23 กม.

Tours Langues
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 1
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 3,623
ที่เหมาะสมที่สุด: Tours Langues

ทัวร์, ประเทศฝรั่งเศส

23 กม.

Tours Langues
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 12
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 22,101
ที่เหมาะสมที่สุด: Learn French & Live in Your Teacher's Home in Tours with Home Language International

ทัวร์, ประเทศฝรั่งเศส

23 กม.

Learn French & Live in Your Teacher's Home in Tours with Home Language International
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 10
ช่วงอายุ: อายุ 1 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 38,042
ที่เหมาะสมที่สุด: Learn French & Live in Your Teacher's Home in Tours with Home Language International

ทัวร์, ประเทศฝรั่งเศส

23 กม.

Learn French & Live in Your Teacher's Home in Tours with Home Language International
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: อายุ 1 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 34,419
ที่เหมาะสมที่สุด: Institut de Touraine

ทัวร์, ประเทศฝรั่งเศส

23 กม.

Institut de Touraine
ระยะเวลา: 1 - 4 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 25
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 14,130
ที่เหมาะสมที่สุด: Institut de Touraine

ทัวร์, ประเทศฝรั่งเศส

23 กม.

Institut de Touraine
ระยะเวลา: 1 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 5
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 15,579
ที่เหมาะสมที่สุด: CLE: Tours

ทัวร์, ประเทศฝรั่งเศส

23 กม.

CLE: Tours
ระยะเวลา: 1 - 12 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 23
ช่วงอายุ: อายุ 18 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 27,717
ที่เหมาะสมที่สุด: CLE: Tours

ทัวร์, ประเทศฝรั่งเศส

23 กม.

CLE: Tours
ระยะเวลา: 2 - 12 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 18 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 34,419

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน