ผลการค้นหา


-
฿ - ฿
เรียงตาม : ที่เหมาะสมที่สุด
ความเห็นของผู้เรียน : Centre Audiovisuel de Royan pour l'Etude des Langues

Royan, ประเทศฝรั่งเศส

Centre Audiovisuel de Royan pour l'Etude des Langues
ระยะเวลา: 1 - 12 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 25
ช่วงอายุ: 18 - อายุ 80 ปี
เริ่มวันที่
฿ 15,678
ความเห็นของผู้เรียน : Centre Audiovisuel de Royan pour l'Etude des Langues

Royan, ประเทศฝรั่งเศส

Centre Audiovisuel de Royan pour l'Etude des Langues
ระยะเวลา: 1 - 4 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 25
ช่วงอายุ: 12 - อายุ 17 ปี
เริ่มวันที่
฿ 32,112
ความเห็นของผู้เรียน : Centre Audiovisuel de Royan pour l'Etude des Langues

Royan, ประเทศฝรั่งเศส

Centre Audiovisuel de Royan pour l'Etude des Langues
ระยะเวลา: 1 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 25
ช่วงอายุ: 18 - อายุ 30 ปี
เริ่มวันที่
฿ 15,678
ความเห็นของผู้เรียน : Centre Audiovisuel de Royan pour l'Etude des Langues

Royan, ประเทศฝรั่งเศส

Centre Audiovisuel de Royan pour l'Etude des Langues
ระยะเวลา: 1 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: 18 - อายุ 80 ปี
เริ่มวันที่
฿ 120,881

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน