ผลการค้นหา


-
฿ - ฿
เรียงตาม : ที่เหมาะสมที่สุด
ความเห็นของผู้เรียน : CIAL Centro de Linguas

Faro, โปรตุเกส

CIAL Centro de Linguas
ระยะเวลา: 1 - 36 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: อายุ 18 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 10,183
ความเห็นของผู้เรียน : CIAL Centro de Linguas

Lisbon, โปรตุเกส

CIAL Centro de Linguas
ระยะเวลา: 2 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: อายุ 18 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 16,794
ความเห็นของผู้เรียน : CIAL Centro de Linguas

Faro, โปรตุเกส

CIAL Centro de Linguas
ระยะเวลา: 1 - 36 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 18 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 41,806
ความเห็นของผู้เรียน : CIAL Centro de Linguas

Faro, โปรตุเกส

CIAL Centro de Linguas
ระยะเวลา: 1 - 36 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 10
ช่วงอายุ: อายุ 18 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 13,935
ความเห็นของผู้เรียน : CIAL Centro de Linguas

Lisbon, โปรตุเกส

CIAL Centro de Linguas
ระยะเวลา: 1 - 36 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 5
ช่วงอายุ: อายุ 18 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 6,968
ความเห็นของผู้เรียน : CIAL Centro de Linguas

Faro, โปรตุเกส

CIAL Centro de Linguas
ระยะเวลา: 1 - 36 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 25
ช่วงอายุ: อายุ 18 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 16,972
ความเห็นของผู้เรียน : CIAL Centro de Linguas

Lisbon, โปรตุเกส

CIAL Centro de Linguas
ระยะเวลา: 1 - 36 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 10
ช่วงอายุ: อายุ 18 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 13,935
ความเห็นของผู้เรียน : CIAL Centro de Linguas

Faro, โปรตุเกส

CIAL Centro de Linguas
ระยะเวลา: 1 - 36 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 18 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 15,829
ความเห็นของผู้เรียน : CIAL Centro de Linguas

Lisbon, โปรตุเกส

CIAL Centro de Linguas
ระยะเวลา: 1 - 36 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: อายุ 18 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 10,183
ความเห็นของผู้เรียน : Oficina de Português Porto

Porto, โปรตุเกส

Oficina de Português Porto
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 17 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 10,719
ความเห็นของผู้เรียน : Oficina de Português Porto

Porto, โปรตุเกส

Oficina de Português Porto
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 10
ช่วงอายุ: อายุ 17 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 12,149
ความเห็นของผู้เรียน : inlingua Porto

Porto, โปรตุเกส

inlingua Porto
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 11,970
ความเห็นของผู้เรียน : inlingua Porto

Porto, โปรตุเกส

inlingua Porto
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 18,259
ความเห็นของผู้เรียน : inlingua Porto

Porto, โปรตุเกส

inlingua Porto
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 25
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 24,798
ความเห็นของผู้เรียน : Portuguese Connection Language School

Lisbon, โปรตุเกส

Portuguese Connection Language School
ระยะเวลา: 1 - 30 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 15 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 26,084

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน