1 โรงเรียนภาษาภาษาโปรตุเกสดีที่สุด!in Brasília 2020 จาก ฿ 8,557

ประเภทของคอร์สภาษาโปรตุเกส

คอร์สภาษาโปรตุเกสแบบไหนที่คุณกำลังมองหาอยู่

ทั่วไป

หลักสูตรภาษาโปรตุเกสทั่วไป

หลักสูตรภาษาโปรตุเกสทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดการฟังการอ่านและการเขียนทักษะภาษาโปรตุเกส โดยมากแล้วหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะต้องมีวีซ๋า และเป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป มีหลักสูตร 2 - 48 สัปดาห์ โดยทั่วไปจะเป็น 30 บทเรียนต่อสัปดาห์

เตรียมสอบ

หลักสูตรเตรียมความพร้อมการทดสอบภาษาโปรตุเกส

หลักสูตรเตรียมสอบภาษาโปรตุเกส สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความสามารถภาษาโปรตุเกส เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพหรือเข้ารับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ธุรกิจ

คอร์สภาษาโปรตุเกสธุรกิจ

หลักสูตรภาษาโปรตุเกสเพื่อธุรกิจแบบตัวต่อตัว สำหรับนักธุรกิจและมืออาชีพที่ต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาโปรตุเกสได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ด้วยบทเรียนที่กำหนดเองและครูสอนภาษาโปรตุเกสส่วนตัว