1 โรงเรียนภาษาภาษาตุรกีดีที่สุด!in Baku 2020 จาก ฿ 43,592

ประเภทของคอร์สภาษาตุรกี

คอร์สภาษาตุรกีแบบไหนที่คุณกำลังมองหาอยู่

ทั่วไป

หลักสูตรภาษาตุรกีทั่วไป

หลักสูตรภาษาตุรกีทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดการฟังการอ่านและการเขียนทักษะภาษาตุรกี โดยมากแล้วหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะต้องมีวีซ๋า และเป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป มีหลักสูตร 2 - 48 สัปดาห์ โดยทั่วไปจะเป็น 30 บทเรียนต่อสัปดาห์