ผลการค้นหา


-
฿ - ฿
เรียงตาม : ที่เหมาะสมที่สุด
ความเห็นของผู้เรียน : Verbum Novum

ไมนซ์, ประเทศเยอรมัน

Verbum Novum
ระยะเวลา: 2 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 18 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 9,424
ความเห็นของผู้เรียน : Verbum Novum

ไมนซ์, ประเทศเยอรมัน

Verbum Novum
ระยะเวลา: 2 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 25
ช่วงอายุ: 18 - อายุ 99 ปี
เริ่มวันที่
฿ 11,237
ความเห็นของผู้เรียน : Verbum Novum

ไมนซ์, ประเทศเยอรมัน

Verbum Novum
ระยะเวลา: 2 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 6
ช่วงอายุ: 18 - อายุ 99 ปี
เริ่มวันที่
฿ 4,712
ความเห็นของผู้เรียน : Verbum Novum

ไมนซ์, ประเทศเยอรมัน

Verbum Novum
ระยะเวลา: 1 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 1
ช่วงอายุ: 18 - อายุ 99 ปี
เริ่มวันที่
฿ 1,087
ความเห็นของผู้เรียน : Summer Camp | Verbum Novum

ไมนซ์, ประเทศเยอรมัน

Summer Camp | Verbum Novum
ระยะเวลา: 1 - 3 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: 13 - อายุ 17 ปี
เริ่มวันที่
฿ 23,560
ความเห็นของผู้เรียน : Summer Camp | Verbum Novum

ไมนซ์, ประเทศเยอรมัน

Summer Camp | Verbum Novum
ระยะเวลา: 1 - 3 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: 13 - อายุ 17 ปี
เริ่มวันที่
฿ 14,499
ความเห็นของผู้เรียน : Verbum Novum

ไมนซ์, ประเทศเยอรมัน

Verbum Novum
ระยะเวลา: 2 - 4 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: อายุ 18 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 7,612

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน