ผลการค้นหา


-
฿ - ฿
เรียงตาม : ที่เหมาะสมที่สุด
ความเห็นของผู้เรียน : CR-Sprach-Schulungen

นูเรมเบิร์ก, ประเทศเยอรมัน

CR-Sprach-Schulungen
ระยะเวลา: 2 - 30 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 18 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 28,016
ความเห็นของผู้เรียน : Sprachschule Aktiv Nürnberg

นูเรมเบิร์ก, ประเทศเยอรมัน

Sprachschule Aktiv Nürnberg
ระยะเวลา: 4 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 14 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 14,460
ความเห็นของผู้เรียน : CR-Sprach-Schulungen

นูเรมเบิร์ก, ประเทศเยอรมัน

CR-Sprach-Schulungen
ระยะเวลา: 2 - 30 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 25
ช่วงอายุ: อายุ 18 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 34,884
ความเห็นของผู้เรียน : Sprachschule Aktiv Nürnberg

นูเรมเบิร์ก, ประเทศเยอรมัน

Sprachschule Aktiv Nürnberg
ระยะเวลา: 4 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 14 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 18,039
ความเห็นของผู้เรียน : did deutsch-institut Nürnberg (Junior)

นูเรมเบิร์ก, ประเทศเยอรมัน

did deutsch-institut Nürnberg (Junior)
ระยะเวลา: 2 - 5 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: 14 - อายุ 17 ปี
เริ่มวันที่
฿ 43,379

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน