ผลการค้นหา


-
฿ - ฿
เรียงตาม : ที่เหมาะสมที่สุด
ความเห็นของผู้เรียน : Center of English Studies: Leeds

ลีดส์, ประเทศอังกฤษ

Center of English Studies: Leeds
ระยะเวลา: 2 - 44 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: 16 - อายุ 99 ปี
เริ่มวันที่
฿ 17,218
ความเห็นของผู้เรียน : Center of English Studies: Leeds

ลีดส์, ประเทศอังกฤษ

Center of English Studies: Leeds
ระยะเวลา: 2 - 44 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 24,680
ความเห็นของผู้เรียน : Leeds Language College Ltd

ลีดส์, ประเทศอังกฤษ

Leeds Language College Ltd
ระยะเวลา: 1 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 13,341
ความเห็นของผู้เรียน : Leeds Language College Ltd

ลีดส์, ประเทศอังกฤษ

Leeds Language College Ltd
ระยะเวลา: 1 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 11,673
ความเห็นของผู้เรียน : Center of English Studies: Leeds

ลีดส์, ประเทศอังกฤษ

Center of English Studies: Leeds
ระยะเวลา: 2 - 12 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 42,357
ความเห็นของผู้เรียน : Center of English Studies: Leeds

ลีดส์, ประเทศอังกฤษ

Center of English Studies: Leeds
ระยะเวลา: 1 - 4 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 10
ช่วงอายุ: 16 - อายุ 99 ปี
เริ่มวันที่
฿ 25,431
ความเห็นของผู้เรียน : Learn English & Live in Your Teacher's Home in Leeds with Home Language International

ลีดส์, ประเทศอังกฤษ

Learn English & Live in Your Teacher's Home in Leeds with Home Language International
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 10
ช่วงอายุ: อายุ 1 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 27,098
ความเห็นของผู้เรียน : Learn English & Live in Your Teacher's Home in Leeds with Home Language International

ลีดส์, ประเทศอังกฤษ

Learn English & Live in Your Teacher's Home in Leeds with Home Language International
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: อายุ 1 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 23,138
ความเห็นของผู้เรียน : Leeds Language College Ltd

ลีดส์, ประเทศอังกฤษ

Leeds Language College Ltd
ระยะเวลา: 1 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 9
ช่วงอายุ: อายุ 18 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 8,546
ความเห็นของผู้เรียน : Leeds Language College Ltd

ลีดส์, ประเทศอังกฤษ

Leeds Language College Ltd
ระยะเวลา: 1 - 48 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 6
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 7,087
ความเห็นของผู้เรียน : MDA College

ลีดส์, ประเทศอังกฤษ

MDA College
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 21
ช่วงอายุ: อายุ 18 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 12,507
ความเห็นของผู้เรียน : Center of English Studies: Leeds

ลีดส์, ประเทศอังกฤษ

Center of English Studies: Leeds
ระยะเวลา: 2 - 4 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: 12 - อายุ 17 ปี
เริ่มวันที่
฿ 44,942
ความเห็นของผู้เรียน : Center of English Studies: Leeds

ลีดส์, ประเทศอังกฤษ

Center of English Studies: Leeds
ระยะเวลา: 2 - 4 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: 12 - อายุ 17 ปี
เริ่มวันที่
฿ 51,654
ความเห็นของผู้เรียน : Center of English Studies: Leeds

ลีดส์, ประเทศอังกฤษ

Center of English Studies: Leeds
ระยะเวลา: 2 - 24 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 23,805
ความเห็นของผู้เรียน : Learn English & Live in Your Teacher's Home in Leeds with Home Language International

ลีดส์, ประเทศอังกฤษ

Learn English & Live in Your Teacher's Home in Leeds with Home Language International
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: อายุ 1 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 26,890

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน